Adviesgilde

Producten en diensten die door Adviesgilde worden aangeboden zijn:

 • Interim projecten bij diverse complexe organisaties
 • Implementatietrajecten, van idee tot en met evaluatie
 • Procesaudits, een quick scan op processen en producten en procesvolwassenheid
 • Trainingen op het gebied van marktbenadering, stuurinformatie en bedrijfsvoering (performance) en groepsgedrag
 • Persoonlijke trainingen op effectief gedrag, groepsvorming en effectief en goed samenwerken
 • Workshops op het gebied van basisbeginselen procesmanagement
 • Methodieken training, lean management, six sigma, scrum, continu verbeteren (PDCA cyclus), INK-methode en PEMM -organisatie- en proces volwassenheidsscan
 • Projectmanagement, trainingen en interimmanagement
 • Sparren, coachen en begeleiden van mensen en organisaties (missie, visie, doelstellingen, KPI's, normen en gedrag)

Onderwerpen waar Adviesgilde ervaring mee heeft zijn:

 • Implementatie van nieuwe (ICT) processen
 • Compliance trajecten
 • Online e-learning
 • Aansturen van externe partijen
 • Motiveren van medewerkers
 • Ondersteunen van managers
 • Teambuilding en overdracht van kennis genereren
 • Gewenst gedrag motiveren
 • Trainingen organiseren en geven met een interactief karakter

Adviesgilde heeft veel ervaring met modelleertechnieken, diverse procesmethoden en ict- en procestools.