Home
Over Adviesgilde
Diensten & producten
Markten
Cases
Expertise
Nieuwe markten
Contact
Contactformulier

Voorbeelden van projectuitvoering, cases:

 

Bij een woningbouwcorporatie:
    - implementeren nieuw datavastgoed-applicatie (van roadmap tot implementatie)
    - aansturen ontwikkelteam, stakeholdermanagement, afstemming met business

Bij de overheid:
    - aansturen van een team bij implementatie Accreditatie traject
    - organiseren van workshops voor 300 medewerkers

In de bankensector:
    - inrichten en onderhouden van marketingcampagnes (campagnefabriek)
    - datalevering, onderhoud en logistiek en operationele stuurinformatie
    - vertalen van marketing idee naar operationele marketing actie

In de zorgsector:
    - begeleiden van managers bij financiele sturing
    - vertalen van business processen naar ICT-implementaties
    - ontwikkelen en verbeteren van processen en procedures

Bij verzekeraars:
    - modelleren van nieuwe processen en procedures
    - vertalen en inrichten van beleid en ICT-toepassing
    - verbeteren en implementeren van nieuwe bedrijfsprocessen

Bij een ICT-bedrijf:

    - vertalen van FO-ontwerp naar implementatie
    - ontwikkelen van e-learning oplossingen
    - back-office processen koppelen aan ICT-applicaties

In het onderwijs:

    - verbeteren van bedrijfsvoering en ict met externe partijen
    - inrichten en winnen van een openbare aanbesteding
    - verbeteren van student volgsysteem en procedures
    - invoeren van procesmanagement als methodiek

Bij een consultancy organisatie:

    - bedenken en implementeren van nieuwe producten
    - realiseren van omzetstijging
    - bewerken van nieuwe markten

Bij een internationale multinational (chemie):

    - inrichten van internationaal netwerk van crisisteams
    - ondersteunen van manager Compliance
    - projectmanagement e-learning (van ontwerp tot uitvoering)
    - inrichten en onderhouden van intranet-tool
    - aansturen van derde partijen
    - bedenken en inrichten van ict-tool en database voor de business
    - inrichten van externe compliance tool (Deloitte) met stuurinformatie

 

 

Top

Adviesgilde
hebenaar@adviesgilde.nl