Adviesgilde

Enkele voorbeelden van projectuitvoering:

In de bankensector:
    - inrichten en onderhouden van marketingcampagnes (campagnefabriek)
    - datalevering, onderhoud en logistiek
    - operationele stuurinformatie
    - vertalen van marketing idee naar operationele marketing actie

In de zorgsector:
    - begeleiden van managers bij financiele sturing
    - trainen van P&O-ers over bedrijfsvoering en gedrag
    - vertalen van business processen naar ICT-implementaties
    - ontwikkelen van processen en procedures


Bij verzekeraars:
    - modelleren van nieuwe processen en procedures
    - opleiden van procesmanagers
    - vertalen en inrichten van beleid en ICT-toepassing
    - verbeteren van bedrijfsprocessen

Bij een ICT-bedrijf:
    - vertalen van FO-ontwerp naar implementatie
    - ontwikkelen van e-learning oplossingen
    - back-office processen koppelen aan ICT-applicaties

In het onderwijs:
    - verbeteren van bedrijfsvoering en ict met externe partijen
    - inrichten en winnen van een openbare aanbesteding
    - verbeteren van student volgsysteem en procedures
    - invoeren van procesmanagement als methodiek

Bij een consultancy organisatie:
    - bedenken en implementeren van nieuwe producten
    - realiseren van omzetstijging
    - bewerken van nieuwe markten

Bij een internationale multinational (chemie):
    - inrichten van internationaal netwerk van crisisteams
    - ondersteunen van manager Compliance
    - projectmanagement e-learning (van ontwerp tot uitvoering)
    - inrichten en onderhouden van intranet-tool
    - aansturen van derde partijen
    - bedenken en inrichten van ict-tool en database voor de business
    - inrichten van externe compliance tool (Deloitte) met stuurinformatie

 

Neem contact op met Gerard Hebenaar voor meer informatie.